skip to Main Content
+48 77 474 60 56 +48 510 175 284 gabinet@panaceum.opole.pl Opole, ul. Pużaka 9 Stomatolog Opole - Dentysta Opole - Implanty Opole

GWARANCJA

W PANACEUM leczenie implantologiczne prowadzimy od 15 lat.
Na bazie statystyki rezultatów wykonanych w naszej klinice zabiegów, odsetek udanych implantacji wynosi 98,5 %. W przypadku komplikacji, odrzucenia wszczepu, wprowadzamy następny bezpłatnie. Dbając o komfort i zadowolenie Pacjentów, na wykonane u nas usługi stomatologiczne udzielamy 5-letniej gwarancji. Jej warunki zostały tak opracowane, aby zapewnić trwałość leczenia przez wiele lat.

Zasady gwarancji:
1.  Gwarancja rozpoczyna się z dniem wykonania usługi.
2.  Warunkiem gwarancji jest wykonanie zaakceptowanego przez pacjenta planu leczenia.
3.  Plan może dotyczyć leczenia jednego lub kilku zębów lub leczenia kompleksowego.
4.  Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania terminów wizyt kontrolnych w terminie ustalonym przez lekarza,
nie rzadziej niż  co 6 miesięcy.
6.  Wizyty kontrolne i zabiegi są płatne.
7.  Wizyty kontrolne mogą być bezpłatne dla pacjentów posiadających Kartę Stałego Pacjenta naszego gabinetu.

Gwarancja nie obejmuje:
1. Uzupełnień tymczasowych użytkowanych dłużej niż zalecił lekarz,
2. Leczenia wykonywanego na wyraźne życzenia pacjenta, potwierdzone jego podpisem, że został poinformowany
o braku gwarancji na wykonaną usługę,
3. Powikłań jakie mogą wystąpić po wykonanych zabiegach ( ból, obrzęk, konieczność leczenia przewodowego itp.),
5. Złamań zębów własnych,
6. Pęknięć pionowych korzeni,
7. Innych nieszczęśliwych wypadków,
8. Użytkowania prac protetycznych niezgodnych z przeznaczeniem.

Gwarancja nie może być udzielona w przypadku kiedy pacjent przerwał cykl leczenia i ma to znaczny wpływ na zachowanie efektu wykonanego leczenia.

Gwarancja przestaje obowiązywać kiedy pacjent:
1. Nie zgłasza się na umówione wizyty kontrolne z tolerancją do 6 tygodni,
2. Nie wykonuje zaleconych zabiegów leczniczych i profilaktycznych,
3. Nie przestrzega zaleceń higienicznych
4. Wystąpi u pacjenta choroba ogólnoustrojowa, która znacząco wpływa na stan narządu żucia np. cukrzyca, padaczka, leczenie biofosfatami, cytostatykami, radioterapia itp.

Gwarancje w procesie leczenia stomatologicznego
Przychodząc do gabinetu stomatologicznego pacjent często w pierwszej kolejności oczekuje szybkiego zniesienia bólu, później poprawy estetyki uzębienia i twarzy a na końcu poprawy sposobu gryzienia. Wszystkie te zabiegi mają poprawić jego dobre samopoczucie i spowodować akceptację swojego wyglądu. Pacjent zastanawia się również jak długo utrzyma się efekt uzyskany za niemałe często pieniądze. Oczekuje gwarancji na wykonaną pracę. Należy sobie jednak uzmysłowić, że gwarancja na leczenie i zabiegi medyczne nie może być utożsamiana i porównywana z gwarancją jaką otrzymujemy na co dzień np. na sprzęt AGD lub RTV. Organizm ludzki jest materią żywą i podlega ciągłym zmianom jak rozwój, choroba, proces starzenia się.

Czy można dać „gwarancję” na zespół zjawisk, które nie są od nas w pełni zależne? Lekarz lecząc chorego bardzo często działa wbrew siłom natury, bo przecież to natura „wpędziła pacjenta w chorobę”. Tak jak organizm ludzki w sposób niewiarygodny potrafi przeciwstawić się różnym chorobom, tak też może niestety nie być zdolnym do obrony przed różnymi chorobami nawet jeśli wspomagany jest przez lekarza. Zabiegi medyczne nie dają gwarancji na dobre funkcjonowanie organizmu ale pomagają choremu w zwalczaniu choroby, osiągnięciu maksymalnej poprawy stanu zdrowia, przewidywaniu następstw przebytych chorób, zapobieganiu nawrotom i zaostrzeniom schorzeń. Lekarz nie może dać powszechnie rozumianej gwarancji na to co zrobił ale może dać pacjentowi poczucie, że wszystko co robi, robi zgodnie z najlepszą swoją wiedzą i najnowszymi osiągnięciami medycyny. Rękojmia wynikająca z przepisów prawnych, rozumiana jako odpowiedzialność materialna lekarza, może dotyczyć usług medycznych, które związane są z wykonywaniem „dzieła” takiego jak wypełnienia, korony, mosty, protezy. Błędy techniczne powstałe w trakcie procesu wykonywania tych prac mogą być usuwane w ramach powszechnie rozumianej gwarancji. Nie można jednak oczekiwać, że lekarz będzie odpowiadał za proces zużycia wykonanych prac. Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, w których praca w trakcie używania może ulec uszkodzeniu ale należy zdawać sobie sprawę, że jest to tylko proteza i jako „część zamienna” dla naturalnych elementów organizmu nie jest w stanie ich idealnie zastąpić.

Nie jest również możliwy długotrwały sukces leczniczy bez wydatnej pomocy pacjenta. Stosowanie się do zaleceń lekarza i wizyty kontrolne, obowiązkowe co pół roku, pozwolą uniknąć błędów higienicznych, umożliwią dokonanie drobnych napraw i poprawek zużywających się prac stomatologicznych, w porę zapobiegną procesom chorobowym lub pozwolą na ich leczenie w fazie początkowej co ma kapitalne znaczenie dla stanu zdrowotnego jamy ustnej i długiego użytkowania wypełnień i prac protetycznych.

Osobny problem to oczekiwania rodziców związane z leczeniem ortodontycznym ich pociech. Należy sobie zdawać sprawę, że sukces leczniczy w tych przypadkach zależy w ogromnej mierze od kontroli rodzicielskiej nad dzieckiem a dokładniej, od spełniania zaleceń lekarskich. Wymaga od młodych pacjentów samodyscypliny, obowiązkowości i higieny jamy ustnej na najwyższym poziomie. Rola rodziców w tej sytuacji jest nie do przecenienia. Leczenie ortodontyczne jest leczeniem długotrwałym, kilku a nawet kilkunastoletnim i często wymaga współpracy wielu specjalistów np. chirurga, stomatologa dziecięcego, protetyka. Efekt kliniczny tak „długodystansowego” leczenia nie zawsze jest na początku przewidywalny, gdyż nie da się do końca przewidzieć zmian jakie zajdą w rozwoju narządu żucia. Poza tym oczekiwania rodziców nie zawsze pokrywają się z możliwościami leczniczymi.

W nowoczesnej stomatologii nie ma tanich, łatwych i szybkich metod a osiągnięty sukces kliniczny musi być utrzymywany przy dużym zaangażowaniu pacjenta. Lekarz w myśl powiedzenia „ Lekarz leczy natura uzdrawia” jest tylko pomocnikiem natury, do której należy również pacjent, dlatego też lekarz nie może natury ani zastąpić ani wyręczyć w procesie zdrowienia.

Back To Top